Webdesign Studio

Čeho chcete dosáhnout?

Ještě předtím, než se začne tvořit internetová prezentace je třeba se zamyslet nad tím, čeho chceme vlastně dosáhnout. Cílů je hned několik a každý preferuje jiný. Špatně nadefinované cíle nám v budoucnu mohou přinést nejedno překvapení a snažit se být vším pro všechny to je cesta k sebevraždě.

Nepodceňujme analytickou část

Marketingových cílů při předběžné analýze v počátcích tvorby internetových stránek může být poměrně mnoho. Podívejme se na ty hlavní:

  • Posílení všeobecného povědomí o značce/produktu/službě - na základě poskytnutí vyčerpávajících informací, srovnání s konkurencí a budování dlouhodobějšího "vztahu" mezi vámi a návštěvníky.
  • Získávání zpětné vazby od návštěvníků - pomocí anketních otázek nebo celých dotazníků, informace z nich se následně využívají k určení budoucích marketingových strategií (a to nejen na internetu).
  • Poskytnutí všeobecných informací o firmě - za účelem vlastní propagace a dokladování technické vyspělosti a firmy.
  • Nový prodejní kanál - zvýšení celkového obratu.
  • Snižování nákladů - firemní web bývá často vnímán jen jako nástroj zvyšování prodeje. Stejně dobře však dokáže posloužit pro snižování nákladů. Promyšlenou internetovou strategií dosáhnete úspor např. v marketingu a propagaci atp..

Jak poznám toho správného dodavatele řešení?

Při odpovědi na tuto otázku vám bude každý dodavatel tvrdit, že on je ten nejlepší. Ale vy sami budete muset zvážit, jestli je to opravdu pravda. Jestli jsou ceny na vybudování webu, jednání s vámi a hlavně pochopení toho co vlastně vůbec chcete akceptovatelné. Podívejte se nyní co vám naše webdesignerské studio nabízí.

Související odkazy

Jak stránky pomohou?

  • posíli všeobecné povědomí o značce, produktu či službě
  • získáte zpětnou vazbu od návštěvníků či zákazníků
  • všem návštěvníkům poskytnete za mizivé náklady všeobecné informace o vaší firmě a vašich službách
  • můžete vybudovat nový prodejní kanál
  • můžete snížit celkové firemní náklady


 
WebdesignStudio.cz - Internetová řešení dle vašich potřeb.
© 2005 Bibetus s.r.o., všechna práva vyhrazena.